Telefon do rejestracji przychodni: 29 643 88 83

Neurologia

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego, między innymi:
– choroby naczyniowe mózgu (udary, stany po udarach, zaburzenia krążenia mózgowego)
– zespoły otępienne (otępienie naczyniopochodne, choroba Alzheimera i inne zaburzenia pamięci)
– zespoły pozapiramidowe (choroba Parkinsona, parkinsonizm polekowy i inne)
– choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane, zespół Devica)
– padaczka
– guzy mózgu i rdzenia kręgowego
– bóle i zawroty głowy, migrena
– zespoły bólowe kręgosłupa
– polineuropatie
– stwardnienie zanikowe boczne
– powikłania neurologicznie schorzeń narządu ruchu
– konsultacje neurologiczne dla lekarzy medycyny pracy

lek. med. Zbigniew Bieńkowski – specjalista neurolog

lek. med. Katarzyna Grzyb – specjalista neurolog

lek. med. Aneta Kowalczyk – Rutkowska– specjalista neurolog

Cennik świadczeń nie finansowanych ze środków publicznych
Konsultacja kardiologa, dermatologa, neurologa, endokrynologa 250,00 zł
Ksero 0,73gr str