Telefon do rejestracji przychodni: 29 643 88 83

Ogłoszenia przetargowe

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Artromot Active K”

Robert Zieliński Przychodnia Specjalistyczna ZIELIŃSCY ul. Piłsudskiego 40 07-410 Ostrołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Artromot Active K – szyna CPM – ciągły ruch bierny i CAM kontrolowany ruch aktywny
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.11.2013r. do godz. 12.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Rehabilitacja”

Robert Zieliński Przychodnia Specjalistyczna ZIELIŃSCY ul. Piłsudskiego 40 07-410 Ostrołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Freemed Base Posture: urządzenie do oceny postawy ciała i nacisku na podłoże, wykorzystywane do diagnostyki i rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedback; Bieżnia Run Time 120 1szt. bieżnia z wbudowanymi czujnikami nacisku, które umożliwiają w trakcie treningu zbadać rozłożenie nacisku stóp na podłoże, wychwycić nieprawidłowości i zastosować odpowiednie leczenie lub wkładki; Negatoskop Ultraviol LED NGP Slim 21 - 2 szt. Elektroda punktowa 15, 2 szt. Urządzenie do elektroterapii COMBI 400 + elektrody samoprzylepne 5x5 cm 40 szt. + elektrody samoprzylepne 5x10 cm 40 szt., okrągłe o śr. 3 cm 40 szt. + elektrody 6x8 cm 2 szt., 4x6 cm 4 szt. + elektroda punktowa 15 + pasy rzepowe 4 szt.- zestaw 2 szt. Głowica 4 cm² 1/3 MHz do COMBI 400. Głowica 1 cm ² 1/3 MHz do COMBI 400. Laser wysokoenergetyczny MPHI z systemem MLS + Physio Roll 30x50 + okulary 2 szt. Sonda laserowa z systemem MLS 1,1 W do laseru MPHI. Stół dwuczęściowy sterowany elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu Duoplus Advanced + relingi do pasów do stabilizacji, czerwony 003345, szt. 2. Moduł VACO 400 do COMBI 400. Moduł VACO 400 do COMBI 400. FED, mata Airex Atlas 1,5x125x200 cm czerwona, PDB 1, PDB 2, Physio Roll 40x65 Głowica 4 cm² 1/3 MHz do COMBI 400. Głowica 1 cm² 1/3/ MHz do COMBI 400. Stół dwuczęściowy sterowany elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu Duoplus Advanced + relingi do pasów do stabilizacji, czerwony 003345. Stół dwuczęściowy sterowany elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu Duoplus Advanced + relingi do pasów do stabilizacji, czerwony 003345 1 szt. Laser biostymulacyjny Terapus 2 + Physio Roll 55x90 + okulary 2 szt. Sonda R 100 mW do Terapus2. Sonda IR 500 mW do Terapus 2. Konstrukcja sufitowa do Redcord Workstation Profesional +nóżki obniżające Podwieszka wąska 94,5 cm x 10 cm x 4,5 mm szt. 4; podwieszka szeroka 85 cm x 23,5 cm x 5 mm szt. 4; podwieszka dzielona 73 cm x 10 cm x 3 mm do Redcord szt. 4. Aparat Redcord Trainer. Aparat Redcord Professional. Linka elastyczna z mocowaniem o dł 30 cm i obciążeniu 30 kg szt. 4; Linka elastyczna z mocowaniem o dł 60 cm i obciążeniu 30 kg szt. 4; Linka elastyczna z mocowaniem o dł 30 cm i obciążeniu 50 kg szt. 4; Linka elastyczna z mocowaniem o dł 60 cm i obciążeniu 50 kg szt. 4. Linka z mocowaniem 60 cm czerwona do Redcord , linka z mocowaniem 30 cm czerwona do Redcord szt. 4. Poduszka sensomotoryczna do Redcord szt 4, wałek 50 x 15 do Redcord szt. 2. Uchwyty zwykłe do Redcord szt. 8, uchwyty Power Grip do Redcord szt. 4. Videography 2dhd, 2 Digital CAM, komputer i oprogramowanie. Redcord Workstation Profesional na 2 aparaty na konstrukcji sufitowej DIERS Formetric 4D.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.11.2013r. do godz. 12.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Rower rehabilitacyjny, trenażer rehabilitacyjny.”

Robert Zieliński Przychodnia Specjalistyczna ZIELIŃSCY ul. Piłsudskiego 40 07-410 Ostrołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Rower rehabilitacyjny z możliwością podłączenia do trenażera i pomiaru mocy generowanej przez pacjenta. Trenażer rehabilitacyjny umożliwiający podłączenia do komputera i sterowanie obciążeniem przez oprogramowanie komputerowe w zależności od wydolności pacjenta. Trenażer kompatybilny z rowerem rehabilitacyjnym. Możliwość ustawienia pochylenia 20% i przenoszenia mocy generowanej powyżej 1000W.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.11.2013r. do godz. 9.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„System zarządzania treścią CMS. Prawo do indywidualnej strony internetowej, w tym logo oraz identyfikacja marki.”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
System zarządzania treścią CMS. Prawo do indywidualnej strony internetowej, w tym logo oraz identyfikacja marki.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.09.2013r. do godz. 10.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF
Pobierz specyfikację w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Specjalistyczne oprogramowanie branżowe”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Specjalistyczne oprogramowanie branżowe – do prowadzenia dokumentacji elektronicznej przychodni. Dokładna specyfikacja w załączniku do ogłoszenia.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.09.2013r. do godz. 10.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF
Pobierz specyfikację w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Sprzęt reanimacyjny z wyposażeniem”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Sprzęt reanimacyjny z wyposażeniem, specyfikacja wg załącznika.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.09.2013r. do godz. 10.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF
Pobierz specyfikację w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Sprzęt komputerowy i UPS”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Sprzęt komputerowy i UPS. Serwer Dell PowerEdge R320, Komputery Dell Optiplex 7010 5 sztuk, notebook Dell Vostro 3560 2 sztuki, Tablet Apple iPad 4, Tablet Apple iPad 4 mini, UPS APC - Back-UPS CS 650VA – 12 szt, MS Office MS Office 2010 dla Użyt. Dom. i Małych Firm 1 sztuka, Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta Bizhub C25 , Notebook Lenovo Y-500 Specyfikacja sprzętu w załącznikach do zaproszenia do składania ofert.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.09.2013r. do godz. 9.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 36 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Autoklaw klasy B, zgrzewarka, demineralizator, rejestrator cykli.”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Autoklaw klasy B Cominox Stericlave 18, zgrzewarka, demineralizator, rejestrator cykli. Specyfikacja sprzętu w załączniku do zaproszenia do składania ofert. Specyfikacja urządzeń znajduje się w załączniku do zaproszenia do składania ofert.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.09.2013r. do godz. 9.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 6 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Zakup przygotowanej szaty graficznej jako szablonu strony internetowej”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Przygotowanie szaty graficznej jako szablonu strony internetowej dla przychodni, uwzględniające dotychczas stosowane znaki graficzne Zamawiającego oraz specyfikę branży.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia oraz walory artystyczne projektu.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.09.2013r. do godz. 9.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF
Pobierz specyfikację w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Sieć komputerowa i telefoniczna”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Sieć komputerowa i telefoniczna.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
- Kryterium oceny są warunki obsługi gwarancyjnej w okresie 24 miesięcy od instalacji i odbioru sieci oraz obsługi pogwarancyjnej sieci.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za obsługę . Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.08.2013r. do godz. 15.00
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum  24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF
Pobierz specyfikację w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Montaż sieci komputerowej i telefonicznej”

Robert Zieliński , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Piłsudskiego 40 07-410 0strołęka NIP 542 267 35 11 tel. 29 643 88 83 mail: przychodnia@zielinscy-med.pl osoba do kontaktu: Robert Zieliński
„Kompleksowa rozbudowa zakresu wysoce specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostyki i rehabilitacji", którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Montaż sieci komputerowej i telefonicznej.
Kryterium oceny Ofert jest cena ofertowa brutto za całość dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi/ wskazanymi przez Zamawiającego parametrami przedmiotu zamówienia.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
- Kryterium oceny są warunki obsługi gwarancyjnej w okresie 24 miesięcy od instalacji i odbioru sieci oraz obsługi pogwarancyjnej sieci.
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za obsługę . Dostawca określi w Ofercie wartość netto, brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać listem poleconym/ przesyłką kurierską/ na adres Zamawiającego,
- przesłać na adres mailowy Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem.
Oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.08.2013r. do godz. 15.00.
Oferty otrzymane po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Oferent może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany termin związania ofertą cenową – 30 dni od terminu składania ofert.
Proponowane warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru/ dostawy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Pobierz plik oferty w formacie PDF