Telefon do rejestracji przychodni: 29 643 88 83

Metoda NDT Bobath dzieci i dorosłych

Powrót

Rehabilitacja opiera się na założeniu, że rowój dziecka z dysfunkcją OUN przebiega u każdego dziecka inaczej i inaczej niż rozwój prawidłowy. Dziecko z MPD inaczej odbiera bodźce czuciowe i ruchowe co powoduje zaburzenie odczuwania własnego ciała i nieprawidłowe ruchy. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.
Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath :
– wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
– hamowanie nieprawidłowych odruchów
– wyzwalanie ruchów w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowych,
– wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.
Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych.
Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie może płakać Celem ćwiczeń zawsze jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu społecznym. Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath może być łatwo włączone w ich rytm dnia dziecka. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.
Wykorzystując założenia metody stosuje się ją u pacjentów dorosłych z chorobami układu nerwowego np. po udarach mózgu, urazach OUN, w stwardnieniu rozsianym.