Telefon do rejestracji przychodni: 29 643 88 83

Metoda Maitlanda

This is the default teaser text option. You can remove or edit this text under your "General Settings" tab. This can also be overwritten on a page by page basis.

Metoda Maitlanda

Metoda Maitlanda

Koncepcja terapii manualnej według Maitlanda to uznawana międzynarodowo metoda fizjoterapeutyczna, której głównym celem, jest zniesienie odczuć i wrażeń bólowych, przywrócenie prawidłowego zakresu ruchomości stawu lub stawów objętych procesem chorobowym oraz normalizacja napięć w tkankach objętych procesem patologicznym. W tym celu terapeuta metody Maitland dokonuje dokładnych obserwacji objawów chorobowych i każdorazowo notuje je na karcie badania. Na tej podstawie indywidualnie dobiera właściwe środki terapeutyczne tj.: mobilizacje – bierne oscylacyjne rytmiczne ruchy wykonywane manualnie przez terapeutę (4 stopnie); manipulacje – szybsze od mobilizacji ruchy, powodujące uruchomienie stawu, towarzyszy im często charakterystyczny „trzask” oraz praca na tkankach miękkich m.in.: ścięgnach, więzadłach, nerwach, przywracając ich prawidłowe funkcjonowanie.
Cechą charakterystyczną metody jest dobieranie zawsze najdelikatniejszej techniki terapeutycznej umożliwiającej poprawę stanu pacjenta oraz celowe wielokrotne powtarzanie oceny postępów po zakończeniu terapii.
Metoda Maitlanda znajduje szczególne zastosowanie w terapii bółu i ograniczeniu ruchu stawów, mięśni i nerwów kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa.